Pinsesøndag samles hele verden til bøn!

”…hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. ”

— 2 Krønikernes bog 7,14